Suvut Conocybe (kuupikat) , Pholiotina (rengaskuupikat), Cortinarius seitikit
– alasuku Cortinarius (mm. violettiseitikit, myrkkyseitikit, veriseitikit)
– alasuku Myxacium (limaseitikit)