Opintorengas 24.10.2013 kello 18 alkaen Moreenia Ympäristötietokeskuksessa

http://fungus.yhdistysavain.fi/