Luontokeskus Haltia juhlistaa Suomen luonnon päivää sieniteemalla! Sieniatlas-kansalaistiedehanke järjestää luontokeskuksessa mm. sieniretken, jossa harjoitellaan lajintunnistusta ja havaintojen kirjaamista havaintotietojärjestelmään.