Dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri /
HUSLab, Lääketieteellisen Mykologian Seuran puheenjohtaja
Pentti Kuusela: ”Kliinisestä sienidiagnostiikasta ja sen
työkalupakista”.