Monet lahopuiden sienet kärsivät metsätalouden aiheuttamista muutoksista ja suojelun suunnittelussa tulisi nykyistä paremmin ottaa huomioon erilaiset sieniryhmät ja puulajit. Uusi tutkimustieto pohjoisen havumetsävyöhykkeen lahopuun sienistä auttaa arvioimaan metsänkäsittelyn vaikutuksia aiempaa tarkemmin.
Lisätiedot: https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/11/14-12-2018-fm-jenna-purhonen