Lajiharrastus

Suomen sienilajisto on runsas ja vielä puutteellisesti tunnettu. Sienissä harrastajalla on mahdollista löytää itselle uusia, harvinaisia, Suomelle uusia tai jopa tieteelle uusia lajeja. Sieniä ryhmänä ja niiden monimuotoisuutta tunnetaan vielä puutteellisesti. Sienten nimet ja etenkin tieteelliset nimet muuttuvat tällä hetkellä koko ajan.

Lajien tunnistamiseen on syytä käyttää kaikkia käytettävissä olevia menetelmiä. Sieniä tunnistettaessa kannattaa kiinnittää huomiota useisiin tuntomerkkeihin. Niitä kannattaa tutkia päältä ja alta, haistaa ja  kiinnittää huomiota muun muassa kasvupaikkaan. Tunnistusta voi myös pyytää Suomen Sieniseuran Facebook-ryhmässä, Suomen Lajitietokeskuksen laji.fi-foorumilla tai sieninäyttelyn yhteydessä. On huomattava, että pelkän kuvan perustella varma tunnistus on usein mahdotonta. Uusimpana menetelmänä tunnustukseen käytetään DNA:han pohjautuvia menetelmiä. Jo 1800-luvulta lähtien tunnistamisen apuna on käytetty myös mikroskooppituntomerkkejä.

Tunnistuksen opettelu on aloitettava muutamasta helposta lajista, jonka jälkeen sienitietoutta voi kartuttaa vähitellen.

Sienten tunnistaminen -artikkelissa kerrotaan miten sieniä voi tunnistaa. Sienissä riittää opittavaa ja niitä voi tarkastella hyvin monelta kannalta.