Karstenia on Suomen Sieniseuran julkaisema sienitieteellinen aikakauslehti. Tarkemmat ohjeet Karstenian tilaamiseksi ja/tai artikkeleiden jättämiseksi löydät Karstenian omilta sivuilta osoitteesta:

karstenia.fi