Sienten_biologia_kansi.aiSienten biologia on ensimmäinen suomenkielinen yleisteos sienistä. Siitä selviävät perusasiat sienten monimuotoisuudesta, aineenvaihdunnasta, genetiikasta, toimintatavoista, ympäristövaikutuksista ja käytöstä ihmisen hyödyksi. Kirjan lukemista ja sienimaailman ymmärtämistä helpottaa kattava suomenkielinen sienitieteellinen sanasto.

Kirja sopii luettavaksi niin opiskelijoille, tutkijoille, biologian opettajille kuin sieniharrastajillekin. Kirjoittajina ovat alansa parhaat suomalaiset asiantuntijat.

 

Sari Timonen & Jari Valkonen (toim.): Sienten biologia

Sari Timonen on sienijuuria jo 20 vuotta tutkinut mikrobiekologian dosentti, joka toimii Helsingin yliopistossa mikrobiologian yliopistonlehtorina.

Jari Valkonen on Helsingin yliopiston kasvitautiopin professori.

–

Sisällys

 

1. Mitä sienet ovat?

1.1 Sienten luokittelu ja evoluutio (Leena Myllys, Soili Stenroos & Seppo Huhtinen), 11

1.2 Sienten fossiilihistoria ( Jouko Rikkinen), 47

 

2. Sienten rakenteet

2.1 Sienisolun rakenne (Sari Timonen), 59

2.2 Sienirihman perusrakenne (Sari Timonen), 68

2.3 Rihmastot ja rihmastorakenteet (Asko Hannukkala & Seppo Huhtinen), 74

 

3. Sienten perustoiminnot

3.1 Perusaineenvaihdunta (Sari Timonen), 103

3.2 Erityisaineenvaihdunta (Tuula Niskanen), 111

3.3 Solunsisäinen viestintä (Tuula Niskanen & Sari Timonen), 118

3.4 Aistiminen (Kristiina Hildén & Sari Timonen), 119

3.5 Solunjakautuminen (Kristiina Hildén), 125

 

4. Sienten geenit ja genomit

4.1 Geenit (Mika Tarkka, Kristiina Hildén & Mikko Arvas), 133

4.2 Sienten genomit (Mikko Arvas, Mika Tarkka & Kristiina Hildén), 140

 

5. Sienten lisääntyminen

5.1 Suvuton ja suvullinen lisääntyminen (Marjatta Raudaskoski & Vanamo Salo), 155

5.2 Elinkierrot (Vanamo Salo), 158

5.3 Suvullisen lisääntymisen molekyylibiologia (Marjatta Raudaskoski), 172

 

6. Symbionttiset sienet

6.1 Kasvien epifyyttiset ja endofyyttiset sienet (Marjo Helander & Kari Saikkonen), 181

6.2 Sienijuuret ( Jussi Heinonsalo & Tarja Lehto), 190

6.3 Jäkälät (Ilona Oksanen, Leena Myllys & Soili Stenroos), 202

 

7. Tauteja aiheuttavat sienet

7.1 Sienet eläinten ja sienten tautien aiheuttajina ( Jouni Issakainen), 219

7.2 Sienet kasvitautien aiheuttajina (Asko Hannukkala & Jari Valkonen), 231

7.3 Kasvitautien epidemiologia (Risto Kasanen, Anna-Liisa Laine & Paula Wilson), 245

 

8. Hajottajasienet

8.1 Puunlahottajat (Taina Lundell & Miia Mäkelä), 259

8.2 Karikkeenhajottajat (Kari Steffen & Marja Tuomela), 279

 

9. Hiivat ja homeet

9.1 Hiivat ( Jussi Jäntti, Matti Korhola & Laura Ruohonen), 291

9.2 Homeet (Nina Aro, Hilkka Koponen & Pauliina Lankinen), 311

 

10. Sienet osana mikrobiyhteisöä

10.1 Sienten bakteerit (Taina Pennanen & Sari Timonen), 321

10.2 Sienten virukset ( Jarkko Hantula), 330

 

11. Sienet ja ihminen

11.1 Sienten käytön historiaa (Marja Härkönen), 341

11.2 Sienten viljely ( Jouni Issakainen), 355

11.3 Ongelmalliset sienet (Seppo Huhtinen), 363

11.4 Sienten bioteknologiset sovellukset (Annele Hatakka), 372

 

Kirjallisuus, 385

Sanasto, 400

Liite: Sienisystematiikka, 424

Kiitokset, 435

Tekijät, 436

 

–

Tietolaatikot

 

Luku 1.

1. Sienten luokittelussa käytettävät taksonomiset tasot, 13

2. Sienten suomenkieliset nimet, 16

3. Sienten monimuotoisuuden tutkiminen ja museot, 50

 

Luku 2.

1. Proteiinikompleksit osallistuvat sienen kärkikasvuun, 70

 

Luku 3.

1. Valontuotanto sienissä, 117

 

Luku 4.

1. Keräsienten tumasuhteiden vaikutus kasvien kasvuun, 141

2. Efektoreja tarvitaan sekä sienitaudin että sienijuuren muodostuessa, 150

 

Luku 5.

1. Tetrapolaarinen ja bipolaarinen heterotallisuus, 157

2. Elinkierrot, 160

3. Tetrapolaarinen suvullinen lisääntyminen, 168

 

Luku 6.

1. Sienijuurisienet metsätaloudessa, 196

2. Keräsienijuuret ja kasvinviljely, 199

3. Sienijuurisienten viljely, 201

 

Luku 7.

1. Mikä tekee sienestä kasvitaudinaiheuttajan? 232

2. Sienitaudeista koituvien haittojen vähentäminen – integroitu kasvinsuojelu, 244

3. Rinnakkaisten käyrien analyysi, 251

4. Yhteisevoluutio ja Punaisen kuningattaren hypoteesi, 254

5. Ilmalevintäiset taudinaiheuttajat, 255

 

Luku 8.

1. Fossiilisten polttoaineiden synty maapallolla, 260

2. Puunlahottajasienten ikä, 263

3. Mitä on puu? 266

4. Ruokasienet, 287

5. Noidankehät, 289

 

Luku 9.

1. Homeisen hillon syöminen kannattaa – vai kannattaako? 316

 

Luku 10.

1. Bakteerien keinoja edistää sienijuurien muodostumista, 322

 

Luku 11.

1. Elintarviketurvallisuusviraston luettelo suositeltavista ruokasienistä vuodelta 2013, 349

2. Sienet lemmen nostattajina, 352

3. Taloa ostamassa, 369