Suomen Sieniseuran jo perinteinen kevätsieniretki tehtiin tällä kertaa Helsingin Meri-Rastilan ulkoilu- ja metsäalueelle. Kohteen valintaa puolsivat ainakin seuraavat seikat: kyseinen kaupunkimetsäalue on tänä vuonna kenties viimeistä vuotta koettavissa kokonaisuudessaan, kohteen luontoarvot etenkin kääpälajien osalta, alueen helppo saavutettavuus ja sijainti Helsingissä. Useimmat viimevuosien Suomen Sieniseuran kevätsieniretket ovat suuntautuneet naapurikuntien puolelle. Osallistujia kevätsieniretkelle meitä oli yhteensä 13 henkilöä.

Saavuin itse paikalle metrolla. Meri-Rastila onkin mielestäni mitä mainioin metrosienestyksen kohde, sijoittuen omalla listallani metrosienikohteiden kolmen kärkeen. Retken lähtöpiste ja tapaaminen oli Rastilan metroaseman viereisellä ABC Deli -huoltoasemalla, josta löytyi sunnuntaipäivänä autoille parkkitilaa. Autopaikoitusta löytyi myös läheisen Märssykujan päästä.

Meri-Rastilan alueelle nousee lähivuosina uusi asuinalue lähes 2 000 asukkaalle. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi asuinrakentamiseta puoltavan osayleiskaavan 11.12.2013 äänin 44– 39. Metsästä suuri osa jää rakennettavan uuden asuinalueen alle. Metsän säilyttämistä kokonaisuutena on ajanut etenkin Pro Meri-Rastila -liike. Kamppailun kaupunkimetsien puolesta voi nähdä kaupunkimetsien ja tiivistyvän asuntorakentamisen vastakkainasetteluna. Kaupunkimetsät uhkaavat kutistua asuinrakentamisen paineessa.

Meri-Rastilan metsä on nykyisin kooltaan 41 hehtaaria koostuen pääasiassa vanhemmista kangas- ja kalliometsistä. Paikoin alueella on myös korpi- ja lehtomaisia osia. Alueella on runsaasti kuusi-, mänty- ja koivulahopuuta ja se onkin yksi Helsingin arvokkaimmista kääpäalueista. Syksyllä 2011 tehdyssä Helsingin metsien kääpäselvityksessä alueelta löytyi peräti 90 kääpälajia, joista alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä oli 12. Ruostekääpähavaintoja tehtiin peräti 16. Muita havaittuja lajeja olivat muun muassa kuusensitkokääpä (Antrodiella parasitica), vuohenkääpä (Albatrellus subrubescens) ja käpäläkääpä (Anomoporia bombycina). Meri-Rastilassa havaittujen lajien kokonaismäärä oli suurempi kuin millään muulla selvitykseen kuuluvalla alueella. Selvityksen mukaan Meri-Rastilan metsä on Helsingin mittakaavassa luonnonsuojelubiologisesti arvokas kangas-, kallio-, lehto- ja korpimetsistä koostuva kokonaisuus ja alueella on jopa suojelualueisiin verrattavissa olevaa luontoarvoa. (Savola 2012)

parvimustesieni

Kuva 1.  Mustasukkakääpä (Polyporus leptocephalus) ja parvimustesieni (Coprinellus disseminatus), Helsinki 3.7.2014. – Valokuva Petri Roponen

Löytyykö keväällä sienilajeja?

Retkipäivää edelsi lähes viikon kestänyt poikkeuksellinen hellejakso. Huolimatta tästä lajeja löytyi kuitenkin kohtuullisesti. Kevätsieniretken kohteen valinta on aina haastavaa, jos pääasiallisena tavoitteena on mahdollisimman suuri lajimäärä. Keväällä lajimäärä on kuitenkin verraten suppea. Rastilan niemen pohjoispuolinen ja Vuosaaren sillan luoteinen Meri-Rastilan alue on jokseenkin suojaisa eikä helle ilmeisesti vaikutanut löytyneeseen lajimäärään.

Retken alkumatka meni ulkoiluteitä pitkin kulkiessa ja niiltä poikkeamia tehden. Aivan retken alkupäässä oli rantalehto, jossa löytyi lipeähiippoja sekä lepän-, kenno- ja kevätkääpiä. Mikko Veräjänkorva löysi täältä orvakkalajin, joka varmistui myöhemmin maitotahraksi. Rantalehdon jälkeen osa retkeläisistä suuntasi kulkunsa keskusosan suoalueelle, josta löytyi esimerkiksi poimunapalakki.

Retkieväitä nauttimaan kokoonnuttiin meren rannalla olevan grillikatoksen kohdalle. Kokoontumispaikka oli valitettavan roskainen, mutta emme antaneet sen haitata. Merenranta oli hieno ja sen penkereellä oli mukava syödä eväitä löytyneitä lajeja läpikäyden ja säänkin suosiessa. Paluumatkalla löytyi vielä lisää lajeja, kuten etelänsärmäkääpä, ryppynahakka ja parvimustesieni sekä limasienistä nukkanen ja silkkityynynen.

Ai niin. Myöhemmin illalla Suomi saavutti jääkiekon maailmanmestaruustaistossa hopeaa, Europarlamenttivaaleissa valittiin Suomesta 13 edustajaa ja suomalaisista äänesti 40,9 prosenttia.

Lähteet

Pro Meri-Rastila -liikkeen internet-sivut osoitteessa http://promerirastila.blogspot.fi/

Savola, Keijo (2012) Helsingin metsien kääpäselvitys 2011 -loppuraportti. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 5/2012. Saatavilla internetistä osoitteessa http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-05-12.pdf

Löytyneitä lajeja (22 lajia) – Suomen Sieniseuran kevätsieniretki Helsingin Meri-Rastilaan 25.5.2014

etelänsärmäkääpä Daedaleopsis confragosa
kantokääpä Fomitopsis pinicola
kennokääpä Datronia mollis
kermatahra Resinicium furfuraceum
kevätkääpä Polyporus ciliatus
kuusenkynsikääpä Trichaptum abietinum
kuusenneulasnahikas Marasmiellus perforans
lepänkääpä Inonotus radiatus
lipeähiippo Mycena stipata
lohiorvakka Peniophora incarnata
männynkäpynahikas Strobilurus stephanocystis
pakurikääpä Inonotus obliquua
parvimustesieni Coprinellus disseminatus
poimunapalakki Lichenomphalia umbellifera
raidankääpä Phellinus conchatus
rivikääpä Antrodia serialis
ryppynahakka Stereum rugosum
taulakääpä Fomes fomentarius
valkovuokon-pihlajan ruoste Ochropsora ariae
nukkanen Ceratiomyxa fruticulosa
sudenmaito Lycogala epidendron

Petri Roponen

Julkaistu Sienilehdessä 3/2014